Cornelissen Transport

Published Dec 17, 22
4 min read

Chevrolet Transport

Hoe belangrijkprecies, valt dus moeilijk te zeggen. Want de relatering van de genoemde aantallen personen aan de omvang van de volwassen, mannelijke Turkse bevolking van Amsterdam (11. 600) is maar mogelijk onder een aantal aannamen (weinig tot geen in- en/of uitstroom, geen omvangrijke populatie illegalen, bestand is representatief voor Amsterdam).

De meeste Turken in Amsterdam zijn nog steeds van de eerste generatie – haast 70% is in Turkije zelf geboren (De Amsterdammers in acht etnische groepen, 1995: 45) – en zij worden net zo goed door de politie aangehouden als leden van de tweede generatie (cortina eu4 transport). Er is veeleer reden om de Turkse drugshandel te zien als een centrale bedrijvigheid van een aantal families waarbinnen meer generaties samenwerken (cortina eu4 transport).

In dit geval ligt het echter waarschijnlijk enigermate anders: het leven van een deel van de Turkse gemeenschap in Amsterdam is niet te begrijpen zonder de drugshandel. Die vormt een vitale bron van inkomsten voor een beduidend aantal Turkse mensen. De organisatie van de Turkse heroïnehandel naar Nederland werd reeds beschreven in het landelijke rapport over de rol van buitenlandse en allochtone groepen in de georganiseerde misdaad in Nederland - cortina eu4 transport. Transport naar Italie.

De Amsterdamse politie probeerde in 1993 de Koerden tot aangifte van afpersing te bewegen en stuurde een oproep van die strekking aan niet minder dan 20. 000 Turkse en Koerdische adressen. Het leverde niets op. Hier is ook de vraag aan de orde hoe de distributie in de stad is georganiseerd. cortina eu4 transport.Zij wonen vooral in het goedkoopste deel van de Amsterdamse woningen. Die liggen voor een heel stuk in de negentiende-eeuwse gordel (De Pijp) en veel meer nog in de gordel daarom heen: in Oost, Zeeburg, Bos en Lommer, De Baarsjes en nog een deeltje in Noord - cortina eu4 transport. De regulier werkende beroepsbevolking is voor een deel te vinden in de economische sectoren waarvoor de gastarbeiders oorspronkelijk werden geworven: de industrie en de «persoonlijke dienstverlening» (waarbij schoonmaakwerk hoog scoort).

Transport NederlandVan de grotere immigrantengroepen in Amsterdam staan de Turken veruit bovenaan met meer dan 10% van hun mensen die zelfstandige beroepen uitoefenen (Choenni, 1993). De opkomst van de Turkse loonconfectiebedrijven (zie § 4. 3) past in die ontwikkeling. De brandpunten van het sociale en economische leven van de Turkse gemeenschap zijn de 150 Turkse koffiehuizen die Amsterdam rijk is, een aantal bars, gokhuizen en videotheken (exclusief terrein van mannen), en de honderden winkels en marktkramen waar voedingswaren en snuisterijen worden verkocht en waar reizen worden geboekt.

Ergens in de jaren zeventig zijn veel Italiaanse pizzeria’s geruisloos overgegaan in handen van Turken, die met goedkoper personeel economischer konden werken. Deze restaurants zien er wel nog steeds Italiaans uit en het Turkse personeel spreekt elkaar ook aan met Italiaanse namen (uit bekende opera’s!), maar gasten die (vakantie-)Italiaans met hen willen spreken, worden onbegrijpend aangestaard (cortina eu4 transport).

Deze infrastructuur, en met name die van de koffiehuizen, leent zich uitstekend voor de distributie van drugs. Turkse drugshandelaren houden zich weinig of niet bezig met de verkoop van drugs op het niveau van de straat. Zij zijn de importeurs en de groothandelaren; zij beheersen de heroïnehandel tot en met het middenniveau.

In de koffiehuizen waar het hier om gaat, huren vaste handelaren een «stoel», zoals een plaats op de markt. De klant onderhandelt en is de koop gesloten dan gaat buiten iemand mee om hem van de koopwaar te voorzien die is verstopt in de stash. Met straathandel laten deze Turken zich niet in, dat doen Nederlandse en vooral Marokkaanse dealers.

Zij doen dienst bij het transport van heroïne van Turkije naar Nederland. cortina eu4 transport. Turkse transportbedrijven met Turkse chauffeurs liepen op een gegeven moment te veel in de gaten. De douane-autoriteiten in Turkije en aan de grenzen van Bulgarije, Griekenland, Italië, Roemenië, enzovoort kregen steeds meer door wat er gebeurde. Er wordt overigens niet alleen een beroep gedaan op Nederlandse bedrijven, maar ook op Franse en andere West-Europese transportbedrijven en chauffeurs.

Ksz Transport

De politie meent dat je er de klok gelijk op kon zetten - cortina eu4 transport. Transport Belgie Polen. Een half jaar of zo na sluiting van een fabriek waar veel Turken werkten of na een massa-ontslag, hoorde zij over de telefoontap op koffiehuizen haast letterlijk hoe het hoofd van een familie of de oudste zoon besloot met anderen in de handel met verdovende middelen te gaan.

Navigation

Home

Latest Posts

Verwarming Mobilhome

Published Mar 16, 23
4 min read

Waar Naartoe Met Mobilhome

Published Mar 01, 23
10 min read

Wat Heb Je Nodig Om Je Auto Te Verkopen

Published Feb 20, 23
10 min read